dinsdag 16 oktober 2007

De Beursvloer 2007

Donderdag 11 oktober was ik op de Beursvloer De Bilt in het gemeentehuis de Bilt. Wat een mooi initiatief: het samenbrengen van publiek en privaat rondom maatschappelijke vraagstukken. "Een verrassende en innovatieve manier om nieuwe contacten te leggen" is de slogan van de Beursvloer. Het blijkt ook dat de Bilt en Zeist de nationale kartrekkers zijn in dit initiatief om het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan elkaar te verbinden. Samen voor de Bilt zorgt ervoor dat er gehandeld wordt in maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente.

Geld is taboe, het is de betrokkenheid die verhandeld wordt op de Beursvloer. In twee uur tijd worden concrete matches gemaakt die betrekking hebben op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en vooral creativiteit. Gehandeld werd er in kennis & kunde, in helpende & handige handen, in stages & recruitment voor bijzondere doelgroepen. Een vraag "Wie helpt ons bij het schrijven van het vrijwilligersbeleid?". Een aanbod "Lezing voor jongeren in het strafrecht". Alles werd gematched.

Een medewerker van de gemeente de Bilt vertelde dat er intern binnen het gemeentehuis al 100 medewerkers gematched waren aan maatschappelijke projecten die verhandeld werden op de beurs. De matches worden uitgevoerd in de nationale vrijwilligersweek. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een dagdeel te besteden aan een maatschappelijk project. En deze mevrouw wist te vertellen dat ze, naast Zeist, de éérste gemeente zijn in Nederland die dit doen. Een oproep voor alle gemeentes in Nederland dus: organiseer ook eens een Beursvloer! Het werkt!