maandag 8 maart 2010

8 maart internationale vrouwendag

Vandaag is het internationale vrouwendag. Al 100 jaar wordt deze dag gevierd om de positie van vrouwen wereldwijd te versterken. Van mijn collega kreeg ik een mooi filmpje. Dat is de essentie van deze dag. En ook in óns land is nog genoeg te doen, want wist je dat:
  • het loon van vrouwen wereldwijd gemiddeld 22,4 % lager ligt dan dat van mannen. In Nederland ligt het verschil tussen mannen en vrouwen met 17,7 % iets onder het mondiale gemiddelde. Onderzoek laat zien dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen groter wordt naar mate hun leeftijd toeneemt.
  • vrouwen de komende vijf jaar relatief meer zullen gaan verdienen, ze bepalen nu al 65% van de consumentenuitgaven; slimme bedrijven richten zich op de vrouwelijke doelgroep.
  • vrouwelijke managers het beter doen in crisistijd dan mannelijke. Vrouwelijke managers hebben in crisistijd meer oog voor de kiemen van verbetering. Ze hanteren een mensgerichte aanpak, ze hebben een antenne voor individuele ambities van medewerkers en bieden ruimte voor initiatief. Allemaal eigenschappen die de prestaties van medewerkers vergroten.
  • de jongste generatie leiders in familiebedrijven steeds vaker een vrouw is.
  • inmiddels 107 bedrijven zich hebben aangemeld voor het charter Talent naar de Top. Op www.talentnaardetop.nl lees je meer.
  • Nederland internationaal onderaan bungelt met een aandeel van 7 % vrouwen in de Raden van Bestuur. Ahold heeft het hoogste percentage vrouwelijke bestuurders en commissarisen; ruim 30%.
  • diverse teams beter presteren, maar dat een voorwaarde is dat minstens 35% van het team uit vrouwen bestaat.

Geen opmerkingen: