maandag 16 mei 2011

Kwalitatief en kwantitatief opschalen

"Ik heb het idee dat er veel wordt gediscussieerd en gewerkt in bedrijven aan 'hoe kan ik het resultaat blijven behalen als gevolg van tegenvallende omzet'. Daar ligt veel meer het accent op, dan nieuwe mogelijkheden, kansen e.d. Het materiële tastbare krijgt de overhand. Dagelijks lees ik over nieuwe bezuinigingsrondes, kostenbesparingen, verkopen van onderdelen, het niet terug kunnen verdienen van overnames. Dit wordt dan aan de klant doorberekend met hogere tarieven etcetc. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar het merendeel lijkt in eenzelfde spiraal te zitten. Kwantitatief opschalen. Deze dominantie is niet verkeerd maar er moet een andere (net zo krachtige) oriëntatie tegenover komen te staan. Kwalitatief opschalen. Bij de Baak vindt deze discussie ook plaats. Lopen we de werkelijkheid niet achterna maar vooral ook over hoe krijgen we die andere krachtige oriëntatie. De vraag hierbij is of we een nieuwe context nodig hebben óf kunnen we de energie samenbrengen in de bestaande context. Nieuwe context zou kunnen zijn; vanuit wie willen wij zijn in de omgeving waarin wij ons begeven & wat is onze bijdrage aan die omgeving. Welke dynamiek leeft er in ons en hoe kan die ons en anderen gezamenlijk verder helpen. Hierin ligt mijn inziens een nieuw perspectief. Kwalitatieve idealen verbonden met rationele vormgeving. Met onze 5 waarden (vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinden) en met de mensen die zich hieraan willen verbinden (waarden zijn idealen, motieven), moeten wij het doen. En geen verbinding zal vanzelf tot uitsluiting leiden."

Dit schreef mijn collega Martin Metselaar deze ochtend in de Maandagmail. Elke maandag delen we binnen de Baak wat er speelt binnen de Baak en in de omgeving waarbinnen we een plek hebben. Ik vind het een mooie weergave van de dynamiek in organisaties vandaag de dag. Maar meer nog een krachtige visie en uitnodiging om een keuze te maken, om een koers te varen die recht doet aan de identiteit van de onderneming. Een koers die soms uit het oog verloren wordt door de waan van alle dag. Misschien wil je er eens over door praten met gelijkgestemden? Wat kan je leren van elkaar bij het kwantitatief en kwalitatief opschalen?

Geen opmerkingen: